Menu

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje tvrtka Forum Toplice d.o.o. utvrđeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti sukladno zakonu.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem ispunjenog obrasca Zahtjeva za pristup informacijama u pisanom obliku:

putem pošte na adresu Forum Toplice d.o.o.; Ulica kralja Tomislava 19; 42223 Varaždinske Toplice

putem elektroničke pošte na info@forum-toplice.hr

 

Prilikom podnošenja Zahtjeva nije potrebno uplatiti upravnu ili sudsku pristojbu.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nazovete službenika za informiranje na broj telefona 042/205-502 ili se obratite email-om.

Službenik za informiranje: Martina Žnidar

Zamjenik službenika za informiranje: Mario Kalničanec

Tvrtka Forum Toplice d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određena je temeljem kriterija iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Upitnik-za-samoprocjenu-2023.

 

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godisnje_izvjesce 2021.

Godisnje_izvjesce 2022.

Godisnje_izvjesce 2023.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2013_02_25_403.html

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.htm