Menu

Naša vizija

Naša vizija je biti i ostati tvrtka zasnovana na načelima poslovne uspješnosti i ekološke održivosti. Cilj nam je kvalitetu naših usluga održavati na visokom nivou prema očekivanjima naših korisnika. Svoju uspješnost ostvarujemo preko usmjerenosti na potrebe, očekivanja i zadovoljstvo korisnika, lokalne samouprave te društva u cjelini. Orijentiranost je prema poštivanju dogovorenih rokova uz primjenu najmodernije tehnologije. Voditi brigu o zaštiti zdravlja zaposlenika i zaštiti okoliša i time ispuniti svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.

Naša misija

Naša misija je da kvalitetom, učinkovitošću, povjerenjem i pouzdanošću kod realizacije svojih usluga trajno ispunjavamo zahtjeve i očekivanja korisnika naših usluga uz konstantnu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih bioraznolikosti. Upravljati tvrtkom na učinkovit, djelotvoran i ekonomski opravdan način uz poštivanje pozitivnih zakonskih propisa. Potrebno je postaviti si ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve te kontinuirano raditi na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga. Sustavno unapređivati tehnološku opremljenost te razvijati partnerske odnose sa dobavljačima roba i usluga.

 

Kontaktirajte nas

    Partneri