Menu

Javna nabava

JAVNA NABAVA

PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište naručitelja: Forum Toplice d.o.o., Ulica kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice

OIB: 42654992187

MBS: 02055074, Trgovački sud u Varaždinu

IBAN  Zagrebačka banka d.d., Zagreb  IBAN HR0823600001102486706

Telefon: 042 205 502

E-mail: info@forum-toplice.hr

URL: www.forum-toplice.com

 

Odgovorna osoba:

Uprava-direktor, Martina Žnidar, dipl.ing.

 

Kontakt osoba:

Sandra Pokos

Administrativni poslovi

E-mail: info@forum-toplice.hr

 

REGISTAR UGOVORA – 31.12.2023.

2024. GODINA

Plan javne nabave Forum Toplice d.o.o. 2024.

 

2023. GODINA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2023 OBJAVA

Plan nabave Forum Toplice d.o.o. 2023.

Popis GS sa kojima je Forum Toplice d.o.o. u sukobu interesa

 

2022. GODINA

Plan_Nabave_Forum_Toplice_2022_EOJN 8.6.

Plan Nabave Forum Toplice d.o.o 1. revizija – 26.10.

Popis GS sa kojima je Forum Toplice d.o.o. u sukobu interesa

Popis GS sukob ineteresa