Menu

Planovi i programi rada

2024. GODINA

Plan poslovanja i financijski plan Forum Toplice d.o.o. 2024.

 

2023. GODINA

Plan poslovanja i financijski plan Forum Toplice d.o.o. 2023.

 

2022. GODINA

Plan poslovanja i financijski plan Forum Toplice d.o.o. 2022.

 

2021. GODINA

Financijski plan poslovanja Forum Toplice d.o.o. 2021.

Plan nabave Forum Toplice d.o.o. 2021.

Program rada održavanja zelenih površina 2021.

Program održavanja nerazvrstanih cesta 2021.