Menu

O nama

Trgovačko društvo FORUM TOPLICE d.o.o. za komunalne djelatnosti je društvo koje se bavi pružanjem komunalnih usluga na području grada Varaždinske Toplice. Osnovano je odlukom Gradskog vijeća od 2006. godine i u 100% je vlasništvu Grada Varaždinske Toplice. Društvo se bavi održavanjem javnih površina (zelenih i pješačkih), održavanjem nerazvrstanih cesta, održavanjem zimske službe, održavanjem groblja i o obavljanjem pogrebnih poslova na području grada Varaždinske Toplice.

Broj zaposlenih: 14 djelatnika

Osnivač: Grad Varaždinske Toplice

Skupština društva: Dragica Ratković, gradonačelnica

Nadzorni odbor:

Marko Plišo – predsjednik Nadzornog odbora

Kristijan Remenar – zamjenik predsjednika
Josip Obad – član
Draženko Pokos – član
Željko Levatić – član

Uprava društva:

Martina Žnidar dipl. ing. direktorica