Menu

Usluga financijskog leasinga za nabavku traktora sa priključcima

26.9.2023. 09:07

Naručitelj: Forum Toplice d.o.o. za komunalne djelatnosti je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Usluga financijskog leasinga za nabavu traktora sa priključcima, broj objave: 2023/S 0F2-0040043.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8088236

Obavijest o nadmetanju

Odluka o poništenju