Menu

PRAVILNIK PONAŠANJA NA GROBLJIMA

10.12.2021. 14:58

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o grobljima (NN br. 19/98 i 50/12) i članka 26. Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/99), Forum Toplice d.o.o. Ulica kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice, kojeg zastupa Uprava-direktor, Martina Žnidar, dipl.ing. (u daljnjem tekstu Forum Toplice), donosi dana 1.12.2021.

 

ODLUKU

O PONAŠANJU NA GROBLJIMA

Članak 1.

Ovom Odlukom Uprava groblja Forum Toplice d.o.o. kao upravitelj grobljima u Varaždinskim Toplicama, uređuje pravila ponašanja na grobljima, održavanje reda, mira i čistoće na grobljima u cilju što uspješnijeg upravljanja grobljima i iz dužnog poštovanja prema umrlima kao i njihovim srodnicima pri ukopu i posjetu grobovima.

Članak 2.

Radi pijeteta prema umrlima te u svrhu očuvanja mira i reda, na prostoru groblja zabranjuje se:

 • Onečišćenje, oštećivanje i uništavanje grobova i nadgrobnih uređaja, nadgrobnih znakova, putova i svih drugih objekata te zelenih površina na groblju
 • Ulaziti i boraviti na grobljima van radnog vremena groblja
 • Ulaziti automobilom ili drugim prijevoznim sredstvom, dovoditi pse ili druge životinje, ni na koje druge načine remetiti mir i red te otežavati građanima posjet i kretanje na groblju
 • Obavljati neovlaštenu trgovinu
 • Stavljati nedolične natpise, slike i reklame na grobove i grobljanske objekte, snimati i neovlašteno fotografirati ljude ili objekte
 • Vršiti bilo kakve radove bez prethodnog odobrenja Uprave groblja
 • Vikati, pjevati i svirati ili na bilo koji način narušavati mir i dostojanstvo na groblju
 • Trgati, uništavati i odnositi cvijeće ili svijeće sa tuđih grobova
 • Neovlašteno kositi ili izvoditi vrtlarske radove, a koji se ne odnose na grobno mjesto korisnika
 • Neovlašteno ulaženje ili boravak u mrtvačnici osim dana ukopa kao dio organiziranog ispraćaja
 • Izvoditi vjerske obrede koji nisu u skladu sa obredima vjerskih zajednica
 • Svako drugo ponašanje neprimjereno ponašanju na groblju.

Članak 3.

Gradsko groblje Varaždinske Toplice te groblja na Svibovcu i Rukljevini građani mogu posjećivati slijedećem periodu:

Svibanj – listopad u vremenu od 7:00 do 19:30 sati

Studeni – travanj u vremenu od 7:30 do 18:00 sati

Iznimno, radno vrijeme groblja

31.10. te 1.11. i 2.11. je od 7:00 do 20:00 sati

 

Djeca mlađa od 12 godina mogu posjećivati groblja isključivo u pratnji odrasle osobe.

Članak 4.

Korisnik grobnog mjesta je dužan:

 • Pravovremeno platiti godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta te podmiriti obveze za pružene pogrebne usluge
 • Obavijestiti Upravu groblja Forum Toplice o promjenama vezanim za korištenje grobnog mjesta
 • Grobno mjesto, odnosno grobnicu održavati čistima i u ispravnom stanju, pri čemu treba voditi brigu da ne oštećuje i onečišćuje susjedne grobove ili grobnice, puteve, staze i ostalu infrastrukturu groblja
 • Uprava groblja može korisnika pozvati da neuređeni i zapušteni grob održava urednim odnosno ukoliko korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja će ga urediti na trošak korisnika
 • Ostatke cvijeća, vijenaca, svijeća, lampiona i ostalog otpada odložiti na za to određena mjesta u posude za otpad te ga selektirati po vrstama nastalog otpada
 • Označiti grob prikladnim znakom s ispisanim podacima o ukopanim osobama
 • Svijeće i lampione paliti na sigurnoj udaljenosti od nasada zbog opasnosti od požara

 

Članak 5.

Uoči blagdana Svih Svetih građani su prema običaju dužni urediti grobove najkasnije pet (5) dana prije blagdana kako bi se na vrijeme odvezao otpad s groblja te u tom vremenu bilo uredno i čisto te dostojno blagdanu koji se obilježava.

Na sam blagdan dozvoljeno je samo kititi grobove cvijećem i paliti svijeće.

Članak 6.

Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izgraditi prema planu uređenja groblja, a u skladu s propisima o građenju te tehničkim, sanitarnim, estetskim i drugim pravilima.

Građevne i druge radove mogu izvoditi samo ovlaštene pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje takvih poslova.

Građevni i drugi radovi na groblju mogu se obavljati isključivo nakon izdane suglasnosti od strane Foruma Toplice d.o.o., ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koje su registrirane za obavljanje takvih poslova, a na osnovu Suglasnosti koje je prethodno ishodio korisnik grobnog mjesta kod Foruma Toplice d.o.o.

 

Članak 7.

Ispraćaj i ukop prijavljuje se u Upravi groblja Forum Toplice u što kraćem roku od nastupanja smrti radi pravovremene pripreme i organizacije ukopa.

Ukoliko se za potrebe sprovoda moraju pomaknuti spomenici ili dijelovi spomenika, korisnik grobnog mjesta dužan je nazočiti izvođenju radova kako ne bi nastala šteta na svom ili susjednom grobnom mjestu.

 

Članak 8.

Uprava groblja određuje termin ispraćaja i obavljanja ukopa. Pogrebi se u pravilu obavljaju radnim danom, od ponedjeljka do petka u periodu između 12:00 do 15:00 sati.

Ispraćaj i ukop vrši se prema protokolu i pravilima struke uz poštovanje običaja sredine, pravila vjerskih obreda i pravila za posebne ispraćaje i ukope, ali po prihvatljivim zahtjevima nasljednika, odnosno rodbine.

Obavljanje posmrtnih obreda nad otvorenim lijesom nije dozvoljeno.

Članak 9.

Ova Odluka o ponašanju na grobljima stupa na snagu svojim donošenjem, a objavit će se na groblju, na mjestima prikladnim i dostupnim građanima te na web stranicama Foruma Toplice d.o.o.

U Varaždinskim Toplicama, 1.12.2021.

Za Forum Toplice d.o.o.

Uprava direktor:

Martina Žnidar