Menu

Nabavka teretnog vozila

15.6.2022. 10:32

 

7_22 ODLUKA o početku postupka te imenovanju stručnog povjerenstva

Poziv na dostavu ponude 1

Prilog 1. Tehničke specifikacije 1

Prilog 2. Troškovnik 1

Obrazac 3. – Popis servisne mreže

Obrazac 4 – Izjava o jamstvenom roku

Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima

Odluka o odabiru – teretno vozilo