Menu

Jednostavna nabava – kranska kosilica

31.5.2021. 14:45

6_21 ODLUKA o početku postupka te imenovanju stručnog povjerenstva

Prilog 1. – Ponudbeni troškovnik i tehničke specifikacije kranske kosilice (2)

Poziv za dostavu ponude

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja