Menu

Postupak kod smrtnog slučaja

Tvrtka Forum Toplice d.o.o. je nadležna za ukop preminulih osoba na svim grobljima na području Grada Varaždinske Toplice. Prilikom ukopa preminule osobe, korisnik grobnog mjesta dužan je poštivati određeni protokol koji je propisan za takvu uslugu. Obračun usluga  ukopa preminule osobe vrši se prema važećem cjeniku. U sklopu te usluge tvrtka osigurava korištenje mrtvačnice sa rashladnom komorom, pogrebna kolica, kolica za vijence, razglas, uslugu iskopa i zatrpavanja groba, otvaranja i zatvaranja grobnice, spuštanja pokojnika u grob, odvoz i zbrinjavanje vijenaca, cvijeća i lampiona.

 

Prilikom smrtnog slučaja potrebno je učiniti slijedeće postupke:

KADA SMRT NASTUPI U KUĆI ILI STANU: u što kraćem roku i bez odgađanja nazvati policiju na broj 192 kako biste prijavili smrt te radi dolaska mrtvozornika koji će ustvrditi smrt. Ukoliko nije potrebna obdukcija, odnosno ukoliko se ne radi o nasilnoj ili iznenadnoj smrti, nakon popunjavanja Prijave o smrti, mrtvozornik će izdati Dozvolu za ukop.

KADA SMRT NASTUPI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ILI DOMU UMIROVLJENIKA: nadležne institucije prijavljuju smrtni slučaj te pripremaju potrebnu dokumentaciju, a mrtvozornik nakon obavljanja obdukcije i svih potrebnih radnji ustvrđuje smrt te izdaje Dozvolu za ukop.

 

Sa predmetnom dozvolom i svim matičnim podacima o umrloj osobi te korisniku grobnog mjesta, javiti se dežurnoj službi Foruma Toplice d.o.o. radi dogovora o terminu pogreba i organizaciji posljednjeg ispraćaja:

Željko Levatić

Mob: 099/215-6977

Sandra Pokos

Mob: 099/376-7045

 

Sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih. Činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli nađen.

 

Sprovod za socijalno ugrožene osobe

Zakonom o socijalnoj skrbi socijalno ugroženim osobama omogućeno je podmirenje osnovnih troškova sprovoda. Troškovi uključuju cijenu lijesa, pogrebnog znaka i ukop u zemljani grob koji je smješten na posebnim parcelama gradskih groblja.